Skip to content

OM OSS

Transportbedriften Aune Transport AS ble stiftet i 2001 som en videreføring av enkeltpersonforetaket Aune Transport som ble stiftet i 1983. Selskapet er i dag en betydelig aktør innen foredling og transport av pukk- og grusprodukter, gjødseltransport og vintervegvedlikehold.

I 2011 ble entreprenørselskapet Rønningsgrind oppkjøpt, selskapet endret i 2016 navn til Aune Maskin AS. Selskapet er i dag ett veletablert entreprenørfirma med lang erfaring innen grunnarbeid. Maskinparken består av ca. 15 forskjellige anleggsmaskiner som utfører oppdrag innen veibygging, tomteopparbeidelse, sprenging mm.

 I 2014 ble også eiendomsselskapet Aune Utvikling etablert. Selskapet driver i dag med eiendomsutvikling.

Vårt geografiske område er i utgangspunktet aksen Trondheim – Røros – Oppdal.  

Aune

POLITIKK

Bedriften skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder til riktig pris og kvalitet, i tråd med kundens ønsker og med en bærekraftig produksjon. Vårt omdømme skal være basert på høy gjennomføringsevne og gode løsninger.

Vi sikrer høy kvalitet, bærekraftig produksjon og fornøyde interessenter ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner i henhold til gjeldende myndighetskrav, lover og regler. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom

 • god planlegging
 • å gjøre jobben riktig første gang
 • å ha motiverte og dyktige medarbeidere
 • være nytenkende

HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal jobbe systematisk for at alle trives og kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet. 

Dette oppnår vi gjennom:

 • å ha fokus på orden og ryddighet.
 • å ha god opplæring og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
 • Medvirkning fra ansatte.

Miljøpolitikk

Vi skal jobbe mot en bærekraftig produksjon ved å ha fokus på følgende tema:

 • Energieffektivitet
 • Irregulære utslipp

Dette oppnår vi gjennom:

 • drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
 • være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.