Skip to content
Tjenester

Graving

Grunn og utomhusarbeid

Med en fleksibel og allsidig maskinpark kan vi ta på oss alle typer gravearbeid. Vi har bred erfaring med tomt-opparbeidelse, legging av vann- og avløp, drenering, utomhusarbeid, riving osv.  

Tjenester

Fjellsprengning

Boring utføres med gravemaskin Volvo 250E og AMV XD 175T-RH boretårn. Vi har i tillegg egen bergsprengningsleder.

Tjenester

MASSETRANSPORT

Våre tippbiler med hengere er tilgjengelig for oppdrag til grus og massetransport.

Tjenester

Grus og masseprodukter

Vi leverer grus og masseprodukter fra Moe Steinbrudd i Sanddalen, 3 km sør for Støren.

Tjenester

Geomatikk

Som grunnentreprenør er presisjon helt grunnleggende for kvaliteten på sluttproduktet.

Vi utfører oppmåling, utstikking, 3D-modellering, masseberegning, og dokumentasjonsarbeid.

Våre fleste gravemaskiner er utstyrt med 3D-maskinstyring.

Tjenester

GJØDSELTRANSPORT

Vi bistår landbruket med håndtering av husdyrgjødsel med våre tankbiler og traktor;

  • Volvo 540 8*4 med henger og påbygg fra VM Tarm. Tankvolum; bil (18,5 m3), henger (15,5 m3). Bilen har lastekran med ca. 6 meter rekkevidde montert bak på venstre side. Dreiestempelpumpe med kapasitet på 9000 l/min, bilen har også høgtrykkspumpe og gjødselkanon. Styrbar aksel foran og bak gir bilen god fremkommelighet og er veldig smidig også med henger.
  • Tanksemi med radiostyrte aksler. Tankvolum (33 m3). Bilen har lastekran med ca.  6 meter rekkevidde montert bak på venstre side. Dreiestempelpumpe med kapasitet på 9000 l/min. I tillegg har vi diverse slanger og rør for å øke rekkevidden ytterligere.
  • Fendt 724 med Slurrycat vakumvogn (14m3) med lasterobot.

Vi har også løsninger for mellomlagring/omplassering av gjødsel.

For mer informasjon/bestilling ta kontakt med;

  • Ståle Sundsethaug (909 82 052), sjåfør tankbil
  • Alf Joar Kaldal (930 12 097), sjåfør tanksemi
  • Torstein Tømmerås (975 72 445), sjåfør traktor
Tjenester

KALK

Vi distribuerer kalk til landbrukskunder i hele Midt-Norge fra Franzefoss Miljøkalk. For mer informasjon se www.kalk.no eller ta kontakt med Vegard Evenås (970 37 207) / Torstein Tømmerås (975 72 445)